Search This Blog

Friday, September 14, 2012

MỘT CÔ GÁI VIỆT Ở PARIS, 27 TUỔI , ĐÃ GIẢ TỪ CỎI ĐỜI TRONG LÚC MỘT TUƠNG LAI SÁNG LẠN ĐANG CHỜ CÔ . Nguồn : Paris-Match .

Năm nay 27 tuổi , Vy Anh đã chết oan uổng khi đi xe điện ngầm/metro ở Paris . Một tên trộm , sau khi giựt đồ của một nguời khác , đã xô ngả cô trên đuờng tháo chạy . Cô đã đập đầu vào một thanh sắt và đã chết sau đó vài giờ . . .
Cô đã chết trong lúc một tuơng lai sáng lạn đang chờ đợi cô . . . sau khi tốt nghiệp tú tài kinh tế và xã hội , cô học ở một trường thuơng mại ở Paris , l'Institut de Preparation a l'Administration et a la Gestion (IPAG) . Sau đó học 06 tháng ở đại học John Moores ở Liverpool (Anh quốc) và đã thực tập 03 tháng ở London : làm phụ tá về thông tin ở một cửa hàng phân phối ruợu nho . . . 
Chú thích : theo một comment như sau cũa một anh bạn thì :
hậu February 25, 2011 6:51 AM
CÔ VY ANH LA` CON CỦA MỘT ANH CỤU HỌC SINH JEAN JACQUES ROUSSEAU (PROMO 66) BỊ TAI NẠN CHẾT 27 DECEMBRE 2010. BÁO PARIS MATCH CÓ LÀM REPORTAGE.
TRONG ĐÊM GALA AEJJR TỔ CHỨC TẠI SÀI-GÒN TỐI 31 DEC 2010, 200 KHÁCH ĐẾN THAM DỰ ĐƯỢC PHỔ BIẾN TIN BUỒN NÀY VÀ CÓ DÀNH 1 PHÚT MẶC NIỆM ĐỂ TUỞNG NHỚ ĐẾN VY ANH.
P.HẬU
SAIGON, 2/25/11 - 9:55 PM

 

No comments:

Post a Comment