Search This Blog

Thursday, January 23, 2014

ẢNH CỦA CHÁU DUYÊN CHỤP NĂM 2001 . 

CHỤP TRƯỚC NHÀ HÁT LỚN THÀNH PHỐ  (HO CHI MINH CITY THEATRE) , ĐƯỜNG ĐỒNG KHỞI , NGÀY 21.12.01 .

CHỤP VỚI GIA ĐÌNH TẠI CÔNG VIÊN ĐẦM SEN (DAM SEN PARK) NGÀY 3.6.2001 .

No comments:

Post a Comment