Search This Blog

Friday, January 2, 2015


Ý NGHĨA CỦA SỐ 2

Số 2 tuợng trưng cho sự tuởng tuợng , tình mẫu/phụ tử , và tính  dễ cảm xúc .Nó củng là số của sự thụ thai , sanh đẻ và giấc mơ . Nguời  số 2 là nguời sanh vào ngày 2 , 11 , 20 , hay 29 trong tháng .
Định nghỉa sau đây áp dụng cho nguời có ngày sanh kể trên củng như cho nguời có tên cộng lại cũng bằng như vậy . Nguời số 2 thuờng mơ tuởng hảo huyền , có khuynh huớng sợ điều chưa biết và những gì xa lạ . Họ rất giàu tuởng tuợng và sáng tạo , nhưng không luôn luôn có hai  tính này khi họ thực hiện kế hoạch hay ý tuởng của họ . Phần lớn nguời  số 2 ít khi khỏe mạnh như các nguời sinh ngày 1, 9, 3, hay 6 .
Họ có bản tính rất lãng mạn , và bí mật/kín đáo . Trực giác phát triển cao . Một trong những điểm nổi bật của họ là sợ mất mát . Họ sợ mất đủ mọi thứ như : mất tình yêu , nhà cửa  , tiền , tình bạn , việc làm – mất nguời thân yêu do chết chóc hay do các hình thức  chia ly khác . Họ cần một ngôi nhà làm căn cứ , và dù cho họ thích thuờng xuyên du lịch khắp thế giới khi tài chính cho phép , họ phải có một ngôi nhà  để trở về . Họ không thể nào làm “nguời lính đánh thuê “ , vì chỉ có nhà là nơi  họ có thể treo nón . Họ hết lòng một cách  quá đáng  hay để hết tâm trí  (theo nghỉa  tiêu cực hay tích cực) đối với cha mẹ , đặc biệt là Mẹ .Họ cũng là bậc cha mẹ lý tuởng , nhưng họ phải cẩn thận không nên bao bọc/phủ kín  con cái với một tình yêu có tính chiếm hửu .
Nguời số 2 rất cực kỳ quan tâm đến sự an vui/hạnh phúc của bè bạn và thân nhân . Họ để mắt đến mọi nguời , bảo đảm các nguời này không bị cảm cúm , không xài  tiền bừa bải , và v.v...   “ Hảy ăn tí cháo gà nóng và mang vớ vào ; không thì chết vì sưng phổi đấy . “ Nguời số  2 rất thận trọng , và ghét cờ bạc hay trò chơi may rủi . Họ yêu  tiền , nhưng thích tích lũy  chúng  một cách an toàn , ổn định , rồi đầu tư một cách bảo đảm , sao cho chúng  có thể gia tăng qua tiền lãi cổ phiếu và tiền lãi . Họ cũng rất bí mật , và không bao giờ để ai biết buớc đi sắp tới là gì . Họ là chuyên gia trong việc lấy bí mật từ kẻ khác , nhưng họ không cho bạn xâm nhập vào sự riêng tư của họ . Họ đổi chiều từ phải qua trái và thụt lùi , rồi bất thình lình lao tới truớc tấn công mục tiêu . Tiền bạc hình như dính vào họ như keo , do vậy bạn hầu như không bao giờ thấy nguời số 2 (hay nguời số 8 ) xin welfare hay food stamp . Họ rất bác ái/thuơng nguời  ( đặc biệt với gia đình ) và có khuynh huớng cầm đầu  các việc gây quỹ cứu trợ , nhưng họ sẽ rùng mình ngay cả khi nghĩ đến việc xin cứu trợ cho chính họ   . Họ luồn lách né tránh thất bại để bảo vệ  tài sản , đây là tội lỗi chủ yếu của  họ . Khi nguời số 2 học đuợc cách vuợt qua sự sợ hải , tính khư khư giử  của , và sự thận trọng không cần thiết ; thì sự giàu tuởng tuợng , tính  thích ứng , và trực giác của họ sẽ giúp họ đạt  đuợc mọi giấc mơ của họ .
( Dịch xong lúc 11:27 tối ngày 01/04/2010  từ trang 229-230 của quyển Linda Goodman's Star Signs) .

No comments:

Post a Comment