Search This Blog

Friday, April 3, 2015

một ông bạn đi khám phổi ở stanford và đc bs cho biết sẽ xạ trị hay hóa trị cho ông . mới nghe , tôi biết ông bị ung thư phổi .
vì đã lớn tuổi , 8

1 comment: