Search This Blog

Tuesday, March 3, 2015

MỘT BẠN TRẺ SANH NGÀY 12/6 . SAU ĐÂY LÀ Ý NGHĨA CỦA SỐ NÀY THEO NUMEROLOGY .

                               SỰ HY SINH – NẠN NHÂN
                        (THE SACRIFICE– THE VICTIM)
Sau đây là  tử vi và lời khuyên dành cho người sanh ngày 12 hoặc có tên cộng lại bằng 12 . Người này  định kỳ sẽ bị hy sinh  cho những kế hoạch hoặc âm mưu của những kẻ khác . Số 12  cũng cảnh báo về sự cần thiết phải tỉnh táo ( alert ) trong mọi hoàn cảnh , phải coi chừng ( aware ) những lời nịnh hót giả tạo từ những người dùng nó để đạt những mục đích riêng  của họ . Phải nghi ngờ những người hứa giao phó chức vụ cao , và phải cẩn thận phân tách động cơ ( motive ) này . Mặc dù sự lừa gạt không phải lúc nào cũng có nhưng cẩn tắc vô ưu ( forewarned is forearmed ) . Có một mức độ nào đó lo lắng về tinh thần , tạo nên bởi nhu cầu phải hy sinh mục đích của cá nhân cho tham vọng của những kẻ khác .
Một  ý nghĩa thứ hai của số 12 cũng nên được xem xét . Số 1 là thày giáo . Số 2 là người học trò đang quỳ gối , phục tùng . Đôi khi kết quả của sự căng thẳng nặng nề về tình cảm  ( emotional stress)  và nỗi đau đớn về tinh thần (mental anguish ) sẽ tạo ra chứng quên (amnesia) :  sự quên lãng những bài học đã học trước đây . Số 12 tượng trưng cho quá trình giáo dục/học vấn  ở mọi trình độ  , sự tuân thủ của ý muốn đã đặt ra  ( submission of the will required) và những hy sinh cần thiết để đạt kiến thức và khôn ngoan , trên cả hai lãnh vực tinh thần và trí tuệ . Khi trí tuệ (intellect) được hy sinh cho tình cảm (feelings) , lý trí (mind) sẽ được soi sáng với những giải đáp mà (lý trí) đã tìm kiếm . Hảy nhìn vào bên trong để tìm giải pháp . Nếu đáp ứng thỏa đáng  được những yêu cầu  của giáo dục/học vấn thì sẽ chấm dứt đau khổ và mang lại thành công ./.
Dịch từ Linda Goodman's Star Signs , trang 251 .

No comments:

Post a Comment