Search This Blog

Sunday, July 10, 2016

CÁCH XEM TỬ VI CHO MÌNH DỰA THEO NUMEROLOGY ( LÝ THUYẾT SỐ) . CÓ MỘT SỐ VÍ DỤ ĐIỂN HÌNH VỀ SỐ MẠNG CỰC TỐT VÀ CỰC XẤU TRONG GIA ĐÌNH TÔI .
- Muốn biết kiếp trước tạo nhân gì , hảy xem kiếp này tạo quả gì .
Muốn biết kiếp sau hưởng quả gì , hảy xem kiếp này tạo nhân gì .-- Kinh Phật .
- Để có kiến thức như ngày nay , tôi đã học hỏi và tu tập từ nhiều KIẾP TRƯỚC . Do vậy , dù sức khỏe yếu kém và gặp nhiều rắc rối , nhưng tôi vẫn được nhiều ng quí mến vì đã giúp họ rất nhiều về kiến thức . Chưa kể tôi giúp đở kẻ sa cơ thất thế về tài chánh dù khả năng rất giới hạn . 
- Càng thấy đau khổ mà ng thân đang bị , tôi thấy , chính ta , chứ ko phải Thượng Đế , là người tạo phước hay tạo họa cho ta . 

Numerology (Lý thuyết Số) là một khoa tử vi có từ trên 2.000 năm với ông tổ là Pythagore . Lý thuyết này dựa trên thuyết luân hồi nhân quả của đạo Phật . 
Tuy mang tiếng là Phật tử , dù ở Mỹ trên 22 năm nhưng tôi chỉ đi chùa chưa tới 10 lần , và dù ở kế 1 chùa lớn tại San Jose gần 4 năm nhưng chưa vào lạy Phật lần nào . Vì tôi biết , Phật tại Tâm , Tâm lành tức Phật tại . 
A/ Theo khoa tử vi này  thì mỗi chử trong mẫu tự đều có một trị số riêng , ví dụ a = 1 , b = 2 , c = 3 , v.v... xem bản .
Bản giá trị tương ứng của 24 chữ cái trong bộ chữ cái : 
a = 1 , b = 2 , c = 3 , d = 4 , e = 5 , f = 8 , g = 3 , h = 5 , i = 1 , j = 1 , k = 2 , l = 3 , m = 4 , n = 5 , 0 = 7 , p = 8 , q = 1 , r = 2 , s = 3 , t = 4 , u = 6 , v = 6 , w = 6 , x = 5 , y = 1 và  z = 7 . 
Do tên họ người VN thường gồm ba phần : họ , chữ lót và tên ; ta cộng từng phần này và nếu số này lớn hơn 9 ta phải thu nhỏ . Sau đó cộng ba phần này với nhau , tổng số là số tác động đến số mạng của chúng ta .
I/ Lấy một ví dụ : tên tôi là Trần Tú Tài gồm ba phần . Dựa vào bảng trên , tôi thay các chữ bằng trị số tương ứng :
a/  T R Ầ N 
     4  2 1  5  = 12 vì 4 + 2 + 1 + 5 = 12 , lớn hơn 9 nên phải thu nhỏ : 1 + 2 = 3
b/ T Ú .
    4  6 = 10 vì 4 + 6 = 10 , lớn hơn 9 nên phải thu nhỏ : 1 + 0 = 1
c/ T À I 
    4  1 1 = 6 .
Cộng ba số màu tím với nhau : 3 + 1 + 6 = 10 , số rất xấu , lên voi xuống chó , đi từ thái cực này sang thái cực kia
Số 10 tác động lên số mạng của tôi . Các bạn đã thấy ý nghĩa của số này nhiều lần nên tôi nghĩ ko cần đăng .
II/ Tên của cháu Yến : Trần Thị Ngọc Yến . Áp dụng những bước trên , ta có : 
                                      T R Ầ N    T H Ị      N G Ọ C     Y Ế N 
Thế chữ bằng số :          4 2   1 5     4  5 1     5  3  7  3      1  5  5
Cộng từng phần :       12           10             18              11
Thu nhỏ :                 1 + 2       1 + 0         1 + 8           11
                                    3             1                9              11 (theo Numerology , số 11 và 22 giử nguyên , ko thể thu nhỏ) .  
Cộng 4 phần ta có : 3 + 1 + 9 + 11 = 24 , số cực tốt theo Numerology) .
III/ Nga , con dì Hương , có tên NGUYỄN THỊ THANH NGA :
                               N G U Y Ễ N     T H Ị      T H A N H      N G A 
Thế chữ bằng số :   5  3  6  1 5  5      4 5  1      4  5  1  5  5      5  3  1 
Cộng từng phần :            25                10                20                 9
Thu nhỏ :                         7                   1                  2                 9
Cộng 4 phần :         7 + 1 + 2 + 9 = 19 , số cực tốt
IV/ Loan có tên đầy đủ là Lê Thị Kim Loan .
                                            L Ê      T H Ị      K I M       L O A N 
                                            3 5       4 5  1      2 1  4       3  7  1  5
Cộng từng phần :                  8           10            7               16
Thu nhỏ :                              8            1             7                 7
Cộng 4 phần :  8 + 1 + 7 + 7 = 23 , số cực tốt .     
V/ Helen , bạn Hương có tên : Trần Ngọc Hạnh .
                                            T R Ầ N       N G Ọ C       H Ạ N H
Thế chữ bằng số :                4  2  1 5        5  3  7  3       5  1  5  5
Cộng từng phần :                       12                18                 16
Thu nhỏ :                                     3                  9                   7
Cộng 3 phần :  3 + 9 + 7 = 19 , số cực tốt
VI/ Tôi đã chọn 1 tên rất tốt , nhưng hôm thi quốc tịch lại lên cơn rét nên chỉ mong thi cho xong , ko còn sức để xin đổi tên . 
                                                            T R Ầ N       A N H       T Ú 
Thay chữ bằng số :                             4  2  1  5        1  5  5        4 6
Cộng từng phần :                                      12               11            10
Thu nhỏ :                                                    3               11              1
Cộng lại : 3 + 11 + 1 = 15 , số tốt .      
VII/ Tôi lại chọn thêm 1 tên rất tốt : 
                                                      T R Ầ N    T H A N H    H Ù N G Thay chữ bằng số :                        4 2  1 5     4  5  1  5  5     5  6  5 3
Cộng từng phần :                                12              20                19
Thu nhỏ :                                              3                2                  1
Cộng ba phần :  3 - 2 - 1 = 6 , cực tốt . 
VIII/ Má cháu Duyên sanh ngày 15 nên số cũng tốt ; chồng Duyên (Darren) sanh ngày 6 tây nên số rất tốt .  
IX/ Trong gđ tôi , trừ năm người là Yến , Nga , Loan , má và chồng cháu Duyên , số còn lại đều lận đận . Phương Anh và Hương đều có tên bằng 18 , RẤT XẤU ; PA lại có ngày sanh bằng 31 = 4 = TRẢ NỢ DỒN nên càng xấu hơn . Cháu Thủ có ngày sanh và tên bằng 18 , số này lập lại hai lần . Cháu Ngọc , con của PA , ngày sanh và tên đều bằng 13 , rất xấu , lập lại hai lần . PA , cháu Ngọc và Thủ đều bị "bầm dập , tả tơi , v.v..." như các bạn thấy . Riêng tôi tuy có số 10 "lên voi xuống chó" nhưng nhờ số 16 " ng có nhiều kiến thức" chiếu mạng nên cuộc đời chưa đến nỗi tơi tả . 
B/ NHẬN XÉT : 
1/ Theo Numerology , trong tháng có các ngày sau rất tốt , để khai trương , ký hợp đồng , v.v...  : 06 , 15 , 19 , 23 , 24 , và 27
2/ Theo Numerology , tên các thực thể (entity) như tên công ty , tên đường , tên tỉnh , tên nước , v.v... đều tính như tên người
F R A N C E  = 8 - 2 - 1 - 5 - 3 - 5 = 24 = cực tốt .
C A N A D A = 3 - 1 - 5 - 1 - 4 - 5 = 19 = cực tốt . 
3/ Theo kinh nghiệm , tên theo khai sanh tác động mạnh nhứt lên số mạng . 
4/ Sau khi cộng từng phần của tên họ , nếu gặp số 11 hay 22 thì giử nguyên , ko thu nhỏ .
5/ Trong quyển Star Signs , bà Linda Goodman đã giải thích ý nghĩa của 42 số từ số 10 đến số 52 . Tôi đã dịch các ý nghĩa này . 
Do mệt mõi , mắt lại kém nên có thể có  thiếu xót , xin các bạn thông cảm . Nếu bạn ko hiểu điều gì, đặt câu hỏi với tôi . Cám ơn ,

Tài ,
Viết trong tối 10 July 2016 , xong lúc 11:34 PM .                 
     

        No comments:

Post a Comment