Search This Blog

Sunday, July 10, 2016

TRẦN THỊ PHƯƠNG ANH : ảnh vợ chồng .

Cuộc đời sắc sắc không không ,
Trăm năm còn lại tấm lòng từ bi .
No comments:

Post a Comment