Search This Blog

Tuesday, June 21, 2016

HẢNG THẦU TRẦN NGỌC MIÊN .

KHAI TRƯƠNG CHI NHÁNH VIỆT NAM THƯƠNG TÍN TẠI PHAN RANG .
CÔNG TRƯỜNG XÂY DỰNG CHI NHÁNH VNTT TẠI PHAN THIẾT .
BA TÔI ĐÃ HÙN HẠP LÀM ĂN VỚI HẢNG K LINES VÀ LẬP CTY VIMITRACO VỚI ÔNG HUỲNH VĂN LONG LÀM CHỦ TỊCH . VP ĐẶT TẠI NHÀ TÔI VỚI SỐ PHONE LÀ 94.825 . 
TÔI ĐI THĂM MỘT NHÀ TRẺ CỦA CÔNG GIÁO TẠI DI LINH LÚC LÀM CHO PHÁP . 


No comments:

Post a Comment