Search This Blog

Monday, October 3, 2016


Sunday, July 10, 2016
CÁCH XEM TỬ VI CHO MÌNH DỰA THEO NUMEROLOGY ( LÝ THUYẾT SỐ) . CÓ MỘT SỐ VÍ DỤ ĐIỂN HÌNH VỀ SỐ MẠNG CỰC TỐT VÀ CỰC XẤU TRONG GIA ĐÌNH TÔI .
- Muốn biết kiếp trước tạo nhân gì , hảy xem kiếp này tạo quả gì .
- Để có kiến thức như ngày nay , tôi đã học hỏi và tu tập từ nhiều KIẾP TRƯỚC . Do vậy , dù sức khỏe yếu kém và gặp nhiều rắc rối , nhưng tôi vẫn được nhiều ng quí mến vì đã giúp họ rất nhiều về kiến thức . Chưa kể tôi giúp đở kẻ sa cơ thất thế về tài chánh dù khả năng rất giới hạn .
Muốn biết kiếp sau hưởng quả gì , hảy xem kiếp này tạo nhân gì .-- Kinh Phật .
Numerology (Lý thuyết Số) là một khoa tử vi có từ trên 2.000 năm với ông tổ là Pythagore . Lý thuyết này dựa trên thuyết luân hồi nhân quả của đạo Phật .
- Càng thấy đau khổ mà ng thân đang bị , tôi thấy , chính ta , chứ ko phải Thượng Đế , là người tạo phước hay tạo họa cho ta .
Tuy mang tiếng là Phật tử , dù ở Mỹ trên 22 năm nhưng tôi chỉ đi chùa chưa tới 10 lần , và dù ở kế 1 chùa lớn tại San Jose gần 4 năm nhưng chưa vào lạy Phật lần nào . Vì tôi biết , Phật tại Tâm , Tâm lành tức Phật tại .
A/ Theo khoa tử vi này thì mỗi chử trong mẫu tự đều có một trị số riêng , ví dụ a = 1 , b = 2 , c = 3 , v.v... xem bản . Bản giá trị tương ứng của 24 chữ cái trong bộ chữ cái :
Do tên họ người VN thường gồm ba phần : họ , chữ lót và tên ; ta cộng từng phần này và nếu số này lớn hơn 9 ta phải thu nhỏ . Sau đó cộng ba phần này với nhau , tổng số là số tác động đến số mạng của chúng ta .
a = 1 , b = 2 , c = 3 , d = 4 , e = 5 , f = 8 , g = 3 , h = 5 , i = 1 , j = 1 , k = 2 , l = 3 , m = 4 , n = 5 , 0 = 7 , p = 8 , q = 1 , r = 2 , s = 3 , t = 4 , u = 6 , v = 6 , w = 6 , x = 5 , y = 1 và z = 7 . I/ Lấy một ví dụ : tên tôi là Trần Tú Tài gồm ba phần . Dựa vào bảng trên , tôi thay các chữ bằng trị số tương ứng : a/ T R Ầ N
4 2 1 5 = 12 vì (4 + 2 + 1 + 5 = 12) , lớn hơn 9 nên phải thu nhỏ : 12 = 12 - 9 = 3 .
b/ T Ú . 4 6 = 10 vì 4 + 6 = 10 , lớn hơn 9 nên phải thu nhỏ : 1 + 0 = 1 . c/ T À I 4 1 1 = 6 . Cộng ba số màu tím với nhau : 3 + 1 + 6 = 10 , số rất xấu , lên voi xuống chó , đi từ thái cực này sang thái cực kia .

Số 10 tác động lên số mạng của tôi . Các bạn đã thấy ý nghĩa của số này nhiều lần nên tôi nghĩ ko cần đăng . II/ Tên của cháu Yến : Trần Thị Ngọc Yến .
T R Ầ N T H Ị N G Ọ C Y Ế N Thế chữ bằng số : 4 2 1 5 4 5 1 5 3 7 3 1 5 5 Cộng từng phần : 12 10 18 11 Thu nhỏ : 1 + 2 1 + 0 1 + 8 11

3 1 9 11 (theo Numerology , số 11 và 22 giử nguyên , ko thể thu nhỏ) Cộng 4 phần ta có : 3 + 1 + 9 + 11 = 24 , số cực tốt theo Numerology) . III/ Nga , con dì Hương , có tên NGUYỄN THỊ THANH NGA :
N G U Y Ễ N T H Ị T H A N H N G A 5 3 6 1 5 5 4 5 1 4 5 1 5 5 5 3 1 25 10 20 9 Thu nhỏ : 7 1 2 9 Cộng 4 phần : 7 + 1 + 2 + 9 = 19 , số cực tốt . IV/ Loan có tên đầy đủ là Lê Thị Kim Loan .

L Ê T H Ị K I M L O A N
3 5 4 5 1 2 1 4 3 7 1 5 Cộng từng phần : 8 10 7 16 Thu nhỏ : 8 1 7 7 Cộng 4 phần : 8 + 1 + 7 + 7 = 23 , số cực tốt . V/ Helen , bạn Hương có tên : Trần Ngọc Hạnh . T R Ầ N N G Ọ C H Ạ N H Cộng từng phần : 12 18 16
Thu nhỏ : 3 9 7
Cộng 3 phần : 3 + 9 + 7 = 19 , số cực tốt . VI/ Tôi đã chọn 1 tên rất tốt , nhưng hôm thi quốc tịch lại lên cơn rét nên chỉ mong thi cho xong , ko còn sức để xin đổi tên . T R Ầ N A N H T Ú Thay chữ bằng số : 4 2 1 5 1 5 5 4 6 Cộng từng phần : 12 11 10 Cộng lại : 3 + 11 + 1 = 15 , số tốt .
IX/ Trong gđ tôi , trừ năm người là Yến , Nga , Loan , má và chồng cháu Duyên , số còn lại đều lận đận . Phương Anh và Hương đều có tên bằng 18 , RẤT XẤU ; PA lại có ngày sanh bằng 31 = 4 = TRẢ NỢ DỒN nên càng xấu hơn . Cháu Thủ có ngày sanh và tên bằng 18 , số này lập lại hai lần . Cháu Ngọc , con của PA , ngày sanh và tên đều bằng 13 , rất xấu , lập lại hai lần . PA , cháu Ngọc và Thủ đều bị "bầm dập , tả tơi , v.v..." như các bạn thấy . Riêng tôi tuy có số 10 "lên voi xuống chó" nhưng nhờ số 16 " ng có nhiều kiến thức" chiếu mạng nên cuộc đời chưa đến nỗi tơi tả .
VII/ Tôi lại chọn thêm 1 tên rất tốt : T R Ầ N T H A N H H Ù N G Thay chữ bằng số : 4 2 1 5 4 5 1 5 5 5 6 5 3 Cộng từng phần : 12 20 19 Thu nhỏ : 3 2 1 Cộng ba phần : 3 - 2 - 1 = 6 , cực tốt . VIII/ Má cháu Duyên sanh ngày 15 nên số cũng tốt ; chồng Duyên (Darren) sanh ngày 6 tây nên số rất tốt . B/ NHẬN XÉT :
5/ Trong quyển Star Signs , bà Linda Goodman đã giải thích ý nghĩa của 42 số từ số 10 đến số 52 . Tôi đã dịch các ý nghĩa này .
1/ Theo Numerology , trong tháng có các ngày sau rất tốt , để khai trương , ký hợp đồng , v.v... : 06 , 15 , 19 , 23 , 24 , và 27 . 2/ Theo Numerology , tên các thực thể (entity) như tên công ty , tên đường , tên tỉnh , tên nước , v.v... đều tính như tên người . F R A N C E = 8 - 2 - 1 - 5 - 3 - 5 = 24 = cực tốt . C A N A D A = 3 - 1 - 5 - 1 - 4 - 5 = 19 = cực tốt . 3/ Theo kinh nghiệm , tên theo khai sanh tác động mạnh nhứt lên số mạng . 4/ Sau khi cộng từng phần của tên họ , nếu gặp số 11 hay 22 thì giử nguyên , ko thu nhỏ . Do mệt mõi , mắt lại kém nên có thể có thiếu xót , xin các bạn thông cảm . Nếu bạn ko hiểu điều gì, đặt câu hỏi với tôi . Cám ơn , Tài ,
Viết trong tối 10 July 2016 , xong lúc 11:34 PM .


No comments:

Post a Comment