Search This Blog

Monday, October 8, 2012

ĐỘ PHÂN GIẢI KHÔNG TƯƠNG THÍCH GIỪA PC VÀ MONITOR .

Chào anh T. ,
Cái monitor HP w2007 20-inches này là loại màn ãnh rộng/wide-screen nên độ phân giải lý tưỡng là 1680 x 1050 .
(Ở màn hình bình thường/standard thì tỉ lệ giữa chiều ngang với chiều cao là 4:3 , còn màn ãnh rộng là 16:9 - như cái monitor này)
Nhưng độ phân giải cao nhứt mà cái pc cũa tôi cung cấp lại là 1600 x 1200 . Lý do : vì cái pc này ra đời cách đây 7-8 năm nên graphic adapter cũa nó chĩ cung cấp độ phân giải cao nhứt là 1600 x 1200.
Tôi đã dùng độ phân giải 1600 x 1200 nhưng mọi thứ trên màn hình đều quá nhõ nên tôi đã dùng độ phân giải thấp hơn là 1280 x 1024 .
Vì vậy ta đành chấp nhận sự ko tương thích giửa độ phân giải cũa PC với độ phân giải lý tưỡng cũa monitor này . Nếu anh có một cái PC - cũ hơn cái PC cũa tôi - thì sự ko tương thích này càng lộ rỏ hơn . 
Tóm lại , chĩ khi nào anh có được một PC bằng hay mới hơn cái PC cũa tôi thì mới phát huy hết tác dụng cũa cái monitor này . Chào anh , 

San Jose ngày 8 oct 2012 .

No comments:

Post a Comment