Search This Blog

Sunday, November 2, 2014

Do bà J.K.Rowling có 1 số mạng quá đặc biệt nên tôi đã dùng Numerology để tìm hiểu cuộc đời bà .
Joanne "Jo" Rowling, (phát âm /ˈroʊlɪŋ/), sinh ngày 31 tháng 7 năm 1965 , bút danh là J. K. Rowling .

A/ Dựa theo Numerology thì tên và họ bà bằng :
- Joanne = 6
- "Jo" = 8
- Rowling = 9
Cộng 3 phần trên : 6 - 8 - 9 = 23 . Và số này có ý nghĩa như sau .
Số 23 – Ngôi Sao Huy Hoàng của Sư Tử (The Royal Star of the Lion) .
Đây là số may mắn do hưởng phước đã tạo từ kiếp trước ( karmic reward number) (1) . Số 23 ban cho (bestows), không những chỉ là một hứa hẹn sẽ thành công trong nhửng nỗ lực ( endeavors ) thuộc về cá nhân và nghề nghiệp , mà còn bảo đảm có sự giúp đở từ cấp trên ( help from superiors) và sự che chở/bảo vệ từ những người có địa vị cao ( protection from those in high places) . Đây là một số rất may mắn , và số này ban phát ( blesses ) dồi dào hồng ân (abundant grace) cho người hoặc thực thể ( entity) tượng trưng bởi số này . Số này , cũng nên được xem xét với những số khác ( như ngày sanh hay tên ) để có một sự phân tách toàn diện dựa theo Lý thuyết Số ( full numerological analysis ) , điều này có thể đưa đến một kết quả không hoàn toàn may mắn . Nhưng trong những giai đoạn khó khăn , những số khác không có nhiều cơ hội tạo ra (bring about) sự rắc rối nghiêm trọng (serious trouble ) khi có sự hiện diện của Ngôi Sao Huy Hoàng này của Sư Tử . Không số nào có thể thách thức với sức mạnh (strength) của Sư Tử và thắng được nó . / .
( Dịch từ trang 259 của quyển Linda Goodman’s Star Signs ) .)
Chú thích : (1) tỉnh từ Karmic xuất phát từ danh từ Karma , tiếng Phạn ( Sanskrit) có nghĩa là hành động /số mệnh / nghiệp . Ấn độ giáo và Phật giáo tin rằng nghiệp là những hành động/việc làm của con người trong những kiếp trước , và (nghiệp này) sẽ quyết định số mạng của con người đó trong nhửng kiếp sống sau này .

B/ Vì bà sanh ngày 31 nên bà lại tác động của số 31 mà ý nghĩa (của số này) như sau , cũng dịch từ sách trên .
. . .Nguời sanh ngày 30 hay 31 không từ chối hạnh phúc hay thành công , nhưng họ thuờng tìm đuợc mãn nguyện (fulfillment) khi xa lánh sự xô bồ (chaos) của nơi thị tứ (market place) , để sao cho thế thuợng phong về tinh thần cũa họ có thể đuợc dùng để phát triển một điều gì đáng giá (worthwhile) CHO THẾ GIỚI . . . để viết nhửng ý tuởng có thể THAY ĐỔI THẾ GIỚI . . . hoặc để bảo vệ và phát triển tài năng cá nhân của họ , như là nghệ thuật hay nhửng năng khiếu (gifts) khác . Số này cho thấy một cuộc sống cô đơn nhưng lại thuờng may mắn (yet frequently rewading life pattern) .
Nhận xét : Ý nghĩa của số 23 tên của bà) và 31 (ngày sanh của bà) đã đúng với số mạng của bà .

No comments:

Post a Comment