Search This Blog

Saturday, May 18, 2013

 VLC KHÔNG  ĐỌC ĐƯỢC CLIP MP4 , CÓ LẼ LÀ DO PHIÊN BÃN CŨ .

Vừa rồi , anh nói có một  MP4 clip , xem hình .

 Nhưng VLC vẫn không play được . Do đó , tôi đã tìm rất nhiều software đễ có thễ đọc được MP4 clip . Cuối cùng tìm được software VideoDownloadConverter , xem hình .


Và tôi cũng đã download một phiên bãn/version mới cũa VLC cho anh . Theo tôi nghĩ , có lẽ do anh đã dùng phiên bãn CŨ cũa VLC nên đã không play được clip MP4 này . Thành ra , cái software VideoDownloadConverter là THỪA . Tuy nhiên , anh ko cần vào Tools , Add-on mà disable nó.
Và nếu anh ko thích cái Toolbar có VideoDownloadConverter thì vào View , Toolbars , và un-check VideoDownloadConverter ; cái toolbar này sẽ biến mất , xem hình .

No comments:

Post a Comment