Search This Blog

Monday, June 17, 2013

THỊ TRƯỞNG TP MONTREAL BỊ BẮT DO NHỮNG CÁO BUỘC VỀ THAM NHŨNG .
Dịch từ nguồn :
http://www.cnn.com/2013/06/17/world/americas/canada-montreal-mayor-arrested/index.html
"Ottawa (CNN) . Thị trưỡng tạm thời cũa TP Montreal (Canada) (1) , ông Michael Applebaum , bị bắt và bị buộc tội vào sáng ngày thứ hai 17.6.13 với 14 tội danh bao gồm gian lận (fraud) , vi phạm lòng tin (breach of trust) và đồng lõa (conspiracy) .
(1) dân số 1,649,519 người , số liệu 2011 ,  thuộc tỉnh Quebec ; đông hàng thứ hai sau TP Toronto thuộc tỉnh Ontario ; Canada có 10 tỉnh và 3 vùng lãnh thổ , thủ đô là Ottawa .- Tài) .
Cãnh sát tỉnh Quecbec nói , những cáo buộc  này liên quan đến ít nhứt hai sự chuyễn nhượng/giao dịch (transaction) về bất động sản tại TP Montreal từ 2006 đến 2011 và hàng trăm ngàn đô-la đã sang tay .
"Những cáo buộc này chũ yếu dựa trên (rest upon) sự cấp phép và hổ trợ về chính trị cho hai dự án về BĐS ," theo Đại úy Andre Boulanger cũa lực lượng CS cũa tỉnh Quebec . Ông đã ko xác nhận hay phủ nhận những cáo buộc này có liên quan đến hối lộ (bribe) hay có dính líu (tie) đến những băng đảng tội phạm có tổ chức . 
Ông Applebaum nhận chức thị trưởng vào tháng 11 khi người tiền nhiệm , ông Gerald Tremblay từ chức vì những cáo buộc về tham nhũng . Lúc đó , tại tòa thị chính Montreal  , ông Applebaum đã hứa "sẽ chấm dứt thời đại cũa nhếch nhác (sleaze)" .
Từ 2006 tới 2011 , ông này quản lý khu ngoại ô rộng lớn cũa TP này . Thời gian này , ông cũng phục vụ trong hội đồng TP .
Khi bình luận về cuộc họp báo vào ngày thứ hai cũa CS , người chỉ huy đội chống tham nhũng cũa tỉnh Quebec , ông Robert LaFreniere nói , " Chúng ta không  thể  dung thứ những hành động đáng khiển trách (reprehensible) đã gây phương hại đối với việc điều hành những định chế công cộng cũa chúng ta . Những tiêu chuẩn (values) về đạo đức và liêm chính (integrity) phải được duy trì như NỀN TÃNG cũa mọi công tác - thực hiện bởi các viên chức dân cữ cũa chúng ta . "
(còn tiếp)
====
(tiếp theo)
Các CS nói , cuộc điều tra đã bắt đầu vào tháng Ba sau khi họ nhận được  điều - mà họ mô tã là bằng chứng "vững chắc" từ người dân . CS cũa tĩnh Quebec nói , cuộc điều tra đang tiếp tục và ko loại trừ việc bắt thêm người .
Đây là một cáo buộc gây bùng nổ và mới nhứt làm rung chuyển TP Montreal vì những chi tiết cũa một scandal quỷ quyệt (insidious) về tham những đã được vạch trần  từ một cuộc điều tra toàn tỉnh . Bằng chứng có được từ cuộc điều tra này cho thấy những cáo buộc về tham nhũng rộng khắp và quan hệ gần gũi giửa các viên chức dân cữ , nhân viên tòa thị chính , nhà thầu và ngay cã tội phạm có tổ chức .
Ông Applebaum bác bỏ mọi cáo buộc ./. "
NHẬN XÉT :
1/Vụ này cho thấy , ngay cã ở một NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN đích thực như Canada mà tham nhũng ở qui mô như vậy vẫn có đất sống , huống hồ gì ở một nước không có NNPQ đích thực . Việc làm cũa ông thị trưởng này trước nhứt đã VI PHẠM ĐẾN LÒNG TIN (cũa người dân đã bầu ông làm thị trưởng) khi nhận hối lộ để cấp phép cho dự án BĐS , v.v... Không thấy nói ông này có THÂM LẠM CÔNG QUỸ , v.v...
2/Điều quan trọng hơn : Lực lượng CS và ngành tư pháp cũa tỉnh Quebec đã không bị mua chuộc bởi thị trưởng này ; ngoài ra , BÁO CHÍ tự do và nghành LẬP PHÁP độc lập với hành pháp cũng phần nào giúp đưa vụ này ra ánh sáng : vì nếu thư tố cáo cũa dân bị CS (tỉnh Quebec) dấu nhẹm thì người dân sẽ gửi tới báo chí và các đại diện cũa họ ở quốc hội cũa tỉnh Quebec .

No comments:

Post a Comment