Search This Blog

Saturday, November 3, 2012

BÃN ĐỒ TĨNH ĐỊNH TƯỜNG TRƯỚC 1975 .

Đây là một tĩnh - mà tiểu đoàn 2/10 sư đoàn 7 bộ binh VNCH , mà tôi phục vụ  - đã hành quân nhiều nơi trong tĩnh này . Và ngày 10/03/1975 , tiểu đoàn cũa tôi , đã tan hàng khi lọt vào ổ phục kích , giửa ban ngày , trên đường tiếp cứu cho đồn Ngã Sáu , đã thất thũ đêm trước .

Trên bản đồ , bạn thấy tĩnh lộ đi từ quốc lộ 4 , ngang qua làng Cái Nứa và dẫn tới quận lỵ Hậu Mỹ . Trước đây , nơi này là khu trù mật (agroville) Hậu M, thành lập từ thời cố TT Ngô đình Diệm đễ định cư những ng công giáo di cư 1954 . Người CS đã nhiều lần tấn công khu này và sau này , lúc chúng tôi đi qua chĩ còn  trơ trọi khung sườn thép (có lẽ là phần còn lại cũa nhà lồng chợ hay ngôi giáo đường ?) . Chúng tôi đã đi lại trên tĩnh lộ này 2-3 lần và lần chót là để giải cứu cho đồn Ngã Sáu . Ngày hôm đó , chúng tôi được đoàn xe quân vận đổ xuống gần làng Cái Nứa ; chúng tôi đi bộ một quãng và sau đó vượt qua con kinh , nằm bên trái cũa TL này . TĐ chia làm ba mũi , tiến về hướng tây ; địa thế rất trống trải , lúa đã được gặt , ruộng chĩ xâm xấp nước . Và TĐ tôi đã lọt vào ổ phục kích cũa mấy trung đoàn CS và gần như bị tan hàng . Sau đó , TĐ vĐồng tâm "hấp lại" và hành quân lai rai cho tới ngày 30/4/75 . Tôi đã có vài bài nói về trận này trên blog này  , trong đó có bài cũa một SQ cũa CS tham gia trân đánh đồn Ngã Sáu .

No comments:

Post a Comment