Search This Blog

Sunday, November 4, 2012

PHOTOSHOP ?


Cô người mẫu Anh quốc Cassandra Wheatley đang cầm mặt nạ cũa cô làm bằng silicone . Đễ có được mặt nạ này , cô đã ngồi yên trong 40 phút ; và các chuyên viên cũa hãng Hybrid Enterprises ở thành phố Leeds, Anh quốc  đã lấy khuôn mẫu cũa mặt cô bằng cách dùng chất liệu thạch cao ướt và silicone . Sau khi lấy khuôn ra khỏi mặt , các  chuyên viên này đã dùng phẫm màu đễ tạo màu da người cũng như vẽ lông mi và lông mày cho mặt nạ .No comments:

Post a Comment