Search This Blog

Thursday, November 15, 2012

Chào cô Tăng thanh Hà ,
Vừa rồi tôi có xem phim "Cánh đồng bất tận" nên mới biết cô . Với hiểu biết ít nhiều về Lý thuyết Số/Numerology , và dựa vào tên họ và ngày sanh của cô , tôi đã viết một bài về tử vi của cô (xin xem dưới đây) . Qua Lý thuyết Số , tôi biết cuộc đời của cô đã đúng với Ý NGHĨA của số 24 (ngày sanh cũa cô) . Theo lý thuyết này , trong những kiếp trước cô đã làm nhiều chuyện phúc đức nên đã có một số mạng tốt như vậy .
Tuy nhiên , trong phần ý nghĩa của số 24 cũng có những CảNH BÁO - mà những người có ngày sanh hay tên cộng lại bằng số 24 - PHẢI ĐỀ PHÒNG . Vì vậy cô phải ĐỌC Kỷ các cảnh báo này .

=== = = =

Người mẫu , diễn viên điện ảnh Tăng Thanh Hà , sanh ngày 24-10-1986 , tuổi Hỗ Cáp (Scorpion) ; sanh quán tại Gò Công, tỉnh Tiền Giang .

I/Nếu dựa vào tên thì cô này có định mạng như sau .
T ă n g
4 1 5 3 = 13 = 4
T h a n h
4 5 1 5 5 = 20 = 2
H à
5 1 = 6
Tổng cộng : 4 + 2 + 6 = 12 .
Sau đây là ý nghĩa của số 12 .

SỰ HY SINH – NẠN NHÂN
(THE SACRIFICE – THE VICTIM)
Sau đây là tử vi và lời khuyên dành cho người sanh ngày 12 hoặc có tên cộng lại bằng 12 . Người này định kỳ sẽ bị hy sinh cho những kế hoạch hoặc âm mưu của những kẻ khác . Số 12 cũng cảnh báo về sự cần thiết phải tỉnh táo ( alert ) trong mọi hoàn cảnh , phải coi chừng ( aware ) những lời nịnh hót giả tạo từ những người dùng nó để đạt những mục đích riêng của họ . Phải nghi ngờ những người hứa giao phó chức vụ cao , và phải cẩn thận phân tách động cơ ( motive ) này . Mặc dù sự lừa gạt không phải lúc nào cũng có nhưng cẩn tắc vô ưu ( forewarned ís forearmed ) . Có một mức độ nào đó lo lắng về tinh thần , tạo nên bởi nhu cầu phải hy sinh mục đích của cá nhân cho tham vọng của những kẻ khác .
Một ý nghĩa thứ hai của số 12 cũng nên được xem xét . Số 1 là thày giáo . Số 2 là người học trò đang quỳ gối , phục tùng . Đôi khi kết quả của sự căng thẳng nặng nề về tình cảm ( emotional stress) và nỗi đau đớn về tinh thần (mental anguish ) sẽ tạo ra chứng quên (amnesia) : sự quên lảng những bài học đã học trước đây . Số 12 tượng trưng cho quá trình giáo dục/học vấn ở mọi trình độ , sự tuân thủ của ý muốn đã đặt ra ( submission of the will required) và những hy sinh cần thiết để đạt kiến thức và khôn ngoan , trên cả hai lãnh vực tinh thần và trí tuệ . Khi trí tuệ (intellect) được hy sinh cho tình cảm (feelings) , lý trí (mind) sẽ được soi sáng với những giải đáp mà (lý trí) đã tìm kiếm . Hảy nhìn vào bên trong để tìm giải pháp . Nếu đáp ứng thỏa đáng được những yêu cầu của giáo dục/học vấn thì sẽ chấm dứt đau khổ và mang lại thành công ./.

II/ Tuy nhiên , nếu dựa vào ngày sanh (24-10) thì cô này cực kỳ may mắn .
Sau đây là ý nghĩa của số 24 .
TÌNH YÊU - TIỀN - SỰ SÁNG TẠO

Người hoặc thực thể này là những người hưởng phúc đức , mà họ đã tạo ra từ nhiều kiếp . Họ được sự giúp đở cũng như có bạn bè giử quyền cao , chức trọng . Họ đạt thành công lớn về tài chánh , và có được hạnh phúc trong tình yêu . Họ thành đạt trong các ngành văn chương , luật pháp , nghệ thuật , và có sự hấp dẫn mảnh liệt đối với người khác phái .
Họ không nên buông thả , đam mê trong các thú vui trần thế và một sự kiêu căng nào đó trong tình yêu , trong những vấn đề tài chánh , nghề nghiệp ; bởi vì mọi thứ đều đến với họ dễ dàng như trở bàn tay . Nên khôn ngoan nhớ rằng nếu thực thể hay cá nhân này quá buông thả trong kiếp này , họ sẽ mang số 18 hay một ngày sinh xấu trong kiếp sau .
Người hay thực thể này không nên làm hỏng những ích lợi của số 23 hoặc 24 , và cũng không nên để sự may mắn này dẫn đến sự ích kỷ hoặc một thái độ coi thường những giá trị tâm linh . Phải nên tránh sự cám dỗ của đắm say trong nhục dục lệch lạc ; cũng như khuynh hướng sa đọa dưới mọi hình thức (the templation to indulge in promiscuity must be avoided ; likewise a tendency to overindulgence of all kinds ) .

NHẬN XÉT : Theo kinh nghiệm bao nhiêu năm coi tử vi dựa theo Lý thuyết Số thì những người có tên hay ngày sanh bằng 6 hay 24 đều rất may mắn . Tóm lại cuộc đời của Tăng thanh Hà đã đúng như ý nghĩa cũa số 24 như "... Họ đạt thành công lớn về tài chánh , và có được hạnh phúc trong tình yêu . Họ thành đạt trong các ngành văn chương , luật pháp , nghệ thuật , và có sự hấp dẫn mảnh liệt đối với người khác phái ..." . Tuy nhiên cô phải coi chừng những CảNH BÁO đối với số 24 .
Ngoài ra , do có tên bằng số 12 (đã mô tả ở ý nghĩa của số 12) nên cuộc đời cô phải hy sinh rất nhiều cho gia đình . Theo Wikipedia thì "... Khi cô đang học lớp 6, gia đình gặp thất bại trong làm ăn phải bán nhà để trả nợ , mẹ của cô buộc phải thay thế cha trong vai trò trụ cột gia đình và cô phải theo phụ mẹ kiếm sống . Khi được 11 tuổi, Hà luôn phải thức dậy từ sớm để phụ mẹ mình làm cơm và giao cho khách hàng ; nhưng cũng trong thời gian này, mẹ của Thanh Hà giới thiệu cô vào con đường nghệ thuật bằng cách đưa cô vào học kịch nghệ ở Idecaf vào mỗi tối ... "

No comments:

Post a Comment