Search This Blog

Friday, September 14, 2012

CUỘC ĐỜI LÀ VÔ THƯỜNG , NAY CÒN MAI MẤT  .


THẾ MÀ RẤT NHIỀU NGƯỜI KHÔNG THẤY ĐIỀU ĐÓ , HỌ CỨ BÁM VÍU LẤY LẠC THÚ HIỆN TẠI , HỌ KHÔNG BIẾT RẰNG NÓ RẤT PHÙ DU !!! Ở NHỬNG NGƯỜI BỊNH TẬT NHƯ TÔI , CÓ THỂ NÓI ĐANG Ở GIAI ĐOẠN CHUYỂN TIẾP GIỬA SỐNG VÀ CHẾT , TÔI ĐẢ CẢM NHẬN RẤT RỎ TƯ TƯỞNG TRÊN ĐÂY CỦA PHẬT GIÁO .

MẸ TÔI LÚC TRẺ VÀ SAU KHI BA TÔI CHẾT .


BÊN PHẦN MỘ CỦA BA TÔI , TỪ TRÁI SANG PHẢI : P.ANH , NGA - CON RIÊNG CỦA BA TÔI , SỈ , THÀNH - CHỒNG CỦA HƯƠNG , HƯƠNG , VÀ DÌ HƯƠNG - MẸ CỦA NGA .


ẢNH TRÊN : TỪ TRÁI SANG PHẢI : MÁ TÔI , QUAN - CHỒNG CỦA P.ANH  , P.ANH , VÀ NHƠN ; NGƯỜI NẰM LÀ BA TÔI . BA NGƯỜI TRONG HÌNH , NAY ĐẢ TRỞ NÊN NGƯỜI THIÊN CỔ . ẢNH DƯỚI : TANG LỂ CỦA BA TÔI , SAU LƯNG MÁ TÔI LÀ CÔ KIỀU VÂN . NGƯỜI NẮM TAY MÁ TÔI LÀ CHỊ LIÊNG , KÊU BA TÔI BẰNG CẬU .

No comments:

Post a Comment