Search This Blog

Sunday, September 16, 2012

TRẼ EM GÙI CÃ CÂY BẮP ĐI BÁN !?!

Chào các bạn ,
Hãy xem ãnh để tội nghiệp cho trẻ em ở tĩnh Hà giang , phía bắc VN , giáp với Trung quốc . Dựa vào ãnh , tôi nghĩ rằng chúng đang gùi những CÂY BẮP , ko biết có đúng như vậy ko ? Tôi ko hiễu tại sao chúng ko lấy TRÁI BẮP mà nhỗ nguyên cây bắp to đùng rồi mang ra chợ bán !?! . Xin các bạn xem hình chụp lại từ website cũa BBC tiếng Việt . 
nguồn : http://www.bbc.co.uk/vietnamese/pictures/2011/09/110915_ha_giang.shtml

No comments:

Post a Comment