Search This Blog

Monday, September 24, 2012

Một linh mục nghiên cứu nhiều về thiền và đạo Phật .
Thưa các bạn ,
      Trong lúc tìm hiểu về thiền trên mạng , tôi đã vào một website cũa một tu sĩ công giáo , Linh mục Hoàng minh Thắng ; và lúc đầu tôi ko tin ở mắt mình , vì vị này đã viết nhiều bài về thiền và đạo Phật đăng trên website cũa mình . 
      Ông còn có thụ đắc được năng lượng vũ trụ đễ chữa bịnh : ông đã từng đến San Jose , bang California (nhà thờ Saint Patrick) , Oklahoma City , bang Oklahoma và nhiều nơi trên thế giới đễ thuyết giảng cũng như chữa bịnh . Xin mời các bạn vào website này để tìm hiễu thêm :
http://tamlinhvaodoi.net/y-sau/ysau/824-giay.html
Xin nói thêm :

        Khoãng đầu thập niên 1970 , khi dự các buổi nói chuyện vào ngày chúa nhựt ở trụ sở hội Thông thiên học , (đường Phan Thanh Giản , gần BV Bình dân , Sài gòn) , tôi còn nhớ khẩu hiệu cũa họ là " không tôn giáo nào cao hơn chơn lý " . Thông thiên học chũ trương "hòa đồng tôn giáo " nên các người đến thuyết giãng thì đũ mọi tôn giáo (lúc thì linh mục , khi thì đại đức , lúc thì một tu sĩ Cao đài , v.v...)


No comments:

Post a Comment