Search This Blog

Tuesday, September 25, 2012

PHẦN MỀM TƯƠNG TỰ MICROSOFT OFFICE 2012 NHƯNG FREE .

Trước nhứt , bạn mở browser Firefox và gõ chữ  kingsoft office suite free 2012 vào ô Google . Chọn Download 39.1 MB , chờ một chút và chọn Save File .  Sau đó nhấp vào Tools cũa Firefox , chọn Downloads . Chờ một chút để file này tải xuống và chọn Open  > Yes . Đóng các ứng dụng (application) trước khi set up , kế đó Next . Chọn I accept the terms of the License Agreement > Next > Next > Next > Install > Next > Close .
Kế đó , vào Start > All Programs > Kingsoft Office > Expand . Chọn Kingsoft Presentation và Kingsoft Writer . (Nếu bạn muốn dùng Kingsoft Spreadsheets thì chọn thêm phần mềm này) > Pin to Start Menu .
Nhận xét : Phần mềm (Kingsoft Office Suite Free 2012) do chính phủ Trung quốc sản xuất để cho dân dùng miển phí ,  khỏi tốn tiền mua phần mềm Microsoft Office 2012 tốn trên 100 đô . Chúc các bạn thành công ,

No comments:

Post a Comment