Search This Blog

Wednesday, August 29, 2012

ĐIỆN BIÊN PHỦ SAU KHI THẤT THỦ . NGUỒN : AUGUST 9 , 1954 .
ẢNH ĐIỆN BIÊN PHỦ SAU KHI THẤT THỦ VÀO TAY VIỆT MINH CỘNG SẢN NGÀY 7/5/1954 . 03 XE GMC ĐƯỢC VIỆT MINH XỬ DỤNG ĐỂ CHỞ NHỬNG CAN XĂNG . ĐÓ ĐÂY VƯƠN VẢI CÁC DÙ DO QUÂN ĐỘI THẢ TRƯỚC ĐÂY . ẢNH DƯỚI TRÁI : MỘT MÁY BAY ALBATROS CỦA KHÔNG QUÂN TÌM CÁCH CỨU 9 NGƯỜI SỐNG SÓT TỪ CHIẾC MÁY BAY HÀNH KHÁCH CỦA ANH BỊ HAI CHIẾN ĐẤU CƠ TQ BẮN RƠI GẦN ĐẢO HẢI NAM NGÀY 23/7/1954 . BA NGÀY SAU ,MÁY BAY TỪ MẨU HẠM MỶ , VỚT THÊM 9 HÀNH KHÁCH , CỦNG BỊ BẮN RƠI BỞI 2 MÁY BAY CỦA TQ
No comments:

Post a Comment