Search This Blog

Wednesday, August 29, 2012

Lenovo ThinkPad T60 laptop : 60 gb HDD, 2 gb memory ; sản xuất năm 2008 .


Chào anh T. ,


Nhắm mục đích cho máy này chạy nhanh , tôi đã làm các việc sau .

A/ Tôi đã xóa hay vô hiệu hóa/disable các software/application sau đây vì  hai lẻ : a/ muốn xử dụng phải trả tiền , b/ làm cho máy chạy chậm ; đó là :
1/ Pc Power Speed .
2/ Appgraffiti (malware) .
3/ Norton Pc Checkup (vì anh đã có Avg) .
4/ Mapsgalaxy (cái này làm cho Firefox chạy chậm , nếu anh muốn dùng nó thì vào Firefox , Tools , Add-ons , và ở Mapsgalaxy nhấp Enable .
5/ Rebateinformer thì ko tương thik với Firefox .
Nếu anh ko thik game thì xóa Playbryte .

B/ Ngoài ra , tôi đã bõ hay disable một số featurevisual effect  ko quan trọng cũa Win 7 (kể cã Internet Explorer) , ở Firefox chĩ giử lại các extensions và plug-in cần thiết (xem các hình) .
Ngoài ra tôi chuyển nhiều Service từ Automatic sang Manual . Nhờ đó máy sẻ chạy nhanh hơn vì những service này đã chạy ở background dù cho anh ko dùng . (Muốn vào Services thì chọn Computer , Manage , Services and Applications , Services ) .
Chuyển UAC sang Never Notify .

C/ Tôi đã download CcleanerGlary Utilities để giúp máy chạy nhanh . Chào anh ,


T. Trần
San Jose ngày 28.08.2012 lúc 0659 pm .

No comments:

Post a Comment