Search This Blog

Thursday, August 9, 2012

TIÊN TRI VỀ TRUNG QUỐC .
 
Việt Thường Thị10:29 Ngày 09 tháng 8 năm 2012
Phúc hay Họa còn chưa biết được đâu. Hãy giả sử thế này: Trung Quốc đổ vỡ và rơi vào nội chiến. Cái này rất dễ xảy ra nếu nhìn lại lịch sử TQ. Liệu Việt Nam có bị cuốn theo? Nếu như Việt Nam trở thành địa bàn căn cứ địa của tàn quân Trung Nam Hải thì ôi thôi!!! Tôi mong và hy vọng Việt Nam ta đừng bao giờ rơi vào cuộc nội chiến dù có bất cứ điều gì xảy ra. Hãy tỉnh táo và yêu thương nhau với tình đồng bào ruột thịt. Những con cháu Lạc Hồng hãy đừng bắn giết nhau mà cùng nhau xây dựng giang sơn Đại Việt hùng cường. Mong lắm thay.

Xưa nước Việt ta mở vận trời Nam, chia non sông theo khu vực sao Dực sao Chẩn (*). Đất Bắc (Trung Quốc) theo cương giới sao Đẩu sao Ngưu. Nước ta có sử ta, nhà tất có phả kí để ghi chép thật rõ ràng. Lịch sử nhằm ghi công lao sự nghiệp, non sông cẩm tú, anh hùng các đời, văn tài võ lược, quốc thể các triều huy hoàng rực rỡ. Ôi, phả ký ta để ghi lại trên dưới trước sau truyền cho con cháu. Trên cùng là cụ tổ cao nhất, là gốc của tổ quốc. Cụ tổ đầu tiên ấy truyền lại mãi cho muôn đời sau. Cũng như cây có gốc nước có nguồn, mở vận tam dương khai thái.

Xưa kia, Hùng Vương thánh tổ kiến tạo hồng đồ, thủy tổ nước Nam nhất thống non sông, quốc gia thịnh vượng. Vua sáng tôi hiền, non xanh vạn dặm khai sáng thành đô cung điện. Bên trong chăm lo văn trị, bên ngoài phòng bị biên cương, dốc sức dạy dân điều hay lẽ phải, cùng dân khai khẩn đất đai mở mang bờ cõi. Lại chia đất nước thành 15 bộ, lấy hiệu Bách Việt. Đời sau có thơ rằng:

Mở nền Nam Việt có Kinh Dương
Thống nhất non sông mười tám vương
Mười tám đời truyền muôn thuở vững
Ngàn năm con cháu vẫn dâng hương.

Than ôi! Dân ta là nòi giống Lạc Hồng. Giống nòi còn tiếng Việt còn, tiếng Việt còn xã tắc còn. Điều tốt đẹp còn được là chính ở ngay cái tâm mình. Sau này các đời vua kế nối bản triều, Đinh Tiên Hoàng Đế ta đánh dẹp 12 sứ quân, lập nước lấy hiệu là Đại Cồ Việt. Nền chính thống của đất nước tạo ra công đức hoa vàng tươi sắc. Ninh Sơn phát tích, nước thẳm cuộn trôi, non sông gấm vóc muôn thuở khói hương. Họ Đinh ta phát tích từ Hoa Lư, giang sơn thống nhất, TỔ QUỐC LÀ TRÊN HẾT, từ đường hương hỏa tại Phong Châu không thể nào sao nhãng. Dân có tổ tất có miếu thờ, quốc tổ thì cả nước cùng thờ phụng. Quả nhân (Đinh Tiên Hoàng Đế) vâng theo mệnh trời, liền cho trùng tu nền phúc, xây dựng từ đường tại kinh đô Mê Linh. Phong Châu đổi thành Phụng Thiên, Mê Minh là Hoa Đạo, lưu truyền vạn đại, trăm chi tộc cùng hướng về tưởng niệm. Con người dựa vào tổ tiên, đèn nhang ở từ đường là do trưởng tộc thờ phụng.
Minh rằng:
Tổ quốc trên hết
Ngày một hùng cường
Xã hội của ta
Nhớ mãi khôn nguôi
Núi Nùng cao cao
Sông Nhị dài dài
Đền thờ uy nghiêm
Bốn mùa hương khói.

Ngày tốt tháng 2 năm Tân Mùi niên hiệu Thái Bình (triều Đinh).
Năm Duy Tân thứ 5 (1911) vâng mệnh sao bản chính.

 Nhị thập bát tú (二十八宿): Hoàng Đạo và Xích Đạo phụ cận với 28 hằng tinh làm hoa tiêu (coordination) ứng với Tứ tượng (四象)
Phương Đông (hành Mộc, mùa xuân, màu xanh) Thanh long (青龍): Giác (角) • Cang (亢) • Đê (氐) • Phòng (房) • Tâm (心) • Vĩ (尾) • Cơ (箕)
Phương Tây (hành Kim, mùa thu, màu xám) Bạch hổ (白虎): Khuê (奎) • Lâu (婁) • Vị (胃) • Mão (昴) • Tất (畢) • Chủy/Tuy (觜) • Sâm (參)
Phương Nam (hành Hỏa, mùa hè, màu đỏ) Chu tước (朱雀): Tỉnh (井) • Quỷ (鬼) • Liễu (柳) • Tinh (星) • Trương (張) • Dực (翼) • Chẩn (軫)
Phương Bắc (hành Thủy, mùa đông, màu đen) Huyền vũ (玄武): Đẩu (斗) • Ngưu (牛)• Nữ (女) • Hư (虛) • Nguy (危) • Thất (室) • Bích (壁)
Ở đây ý nói nước ta ứng với sao Dực, Chẩn là phương Nam, còn Trung Quốc ứng với sao Đẩu, Ngưu là phương Bắc.
Trả lời
Khổng Minh Gia Cát Lượng trong một lần chay tịnh dài ngày, thành tâm khấn vái quyết gieo đại quẻ để đời trước đầu ngựa quý (Mã Tiền Khoá) để tiên tri về hậu thế, ông gieo liền một mạch 14 quẻ thì hết (Chiêm đắt thử khoá / Dịch số nãi chung). Đáng chú ý quẻ thứ 11 như sau:

第十一課 ○●○ ; ;○●○ 中下
四門乍辟 (四門乍開) 突如其來
晨雞一聲 其道 823;衰
證曰 : 陽陰陽陽陰陽在 350;為離
解曰 : 當朝之象也 &# 22235;門乍辟謂為門 142;開放 酉年當期時 &# 28961;人再相信其道 702;故

Quẻ thứ mười một: Quẻ Ly (Trung Hạ)
Tứ môn sạ tích (Tứ môn sạ khai)
Đột như kì lai
Thần kê nhất thanh
Kỳ đạo đại suy

Dịch nghĩa
Bốn cửa (chợt) mở toang
Thình lình mà đến
Gà thần gáy một tiếng
Đạo ấy rất suy.
(Chi tiết xem Khổng Minh Mã Tiền Khoá)

Quẻ số 11, 12, 13 được cho là thuộc tương lai. Mã tiền khoá, Thôi bối đồ, Thiêu bính ca (TQ) và Sấm Trạng Trình (VN) đều có những điểm trùng hợp trong tương lai.
Việc TQ mở cửa, VN đổi mới đương nhiên là sự vận hành của Trời Đất, và một cách tự nhiên. Gà thần (Kim Kê) báo hiệu một giai đoạn mới và một kết cục cho một Đạo (CS) - Kỳ đạo đại suy!.

Nhưng loài người không thể vô đạo, nên quẻ thứ 14 (Quẻ Vị tế) lại cho thấy xuất hiện một "Đạo mới":
Quẻ 14:
Chiêm đắt thử khoá
Dịch số nãi chung
Tiền cổ hậu kim
Kỳ đạo vô cùng

Dịch nghĩa
Bói được quẻ này
Dịch số bèn hết
Trước cũ sau mới
Đạo ấy vô cùng

------------

Và vấn đề Biển Đông nóng hổi cũng đã được cụ Trạng Trình nhắc đến:
Kê Minh Ngọc Thụ thiên khuynh Bắc,
Ngưu xuất lam điền nhật chính Đông,
Nhược đãi ưng lai sư tử thượng,
Tứ phương thiên hạ thái bình phong.

雞 盟 玉 受 天 傾 北,
牛 出 嵐 田 日 正 東,
弱 殆 應 來 溮 死 尚,
四 方 天 下 太 平 風

Ở đây cũng có Kê Minh (Gà Thần) báo hiệu và "Ưng lai" "Sư tử thượng" phải chăng là Mỹ và TQ khuấy đảo Biển Đông để rồi một kết cục mong đợi "Tứ phương thiên hạ Thái bình phong" cho tất cả!.

Hãy chờ xem nhé, quí vị!
HM

No comments:

Post a Comment