Search This Blog

Wednesday, August 29, 2012
TRONG BUỔI PHỎNG VẤN DO ĐÀI RFI VIỆT NGỬ THỰC HIỆN , ANH ĐẢ NÓI ÔNG Arnold Schwarzenegger TỚI MỶ LÚC 2-3 TUỔI . ĐÂY LÀ 1 SAI LẦM NGHIÊM TRỌNG : VÌ THEO WIKIPEDIA CỦNG NHƯ NHIỀU NGUỒN KHÁC NHAU , NHÀ LỰC SỈ CÓ THỂ HÌNH ĐẸP NGƯỜI ÁO NÀY ĐẾN MỶ LÚC 21 TUỔI . DO VẬY , MẶC DÙ BỎ THỜI GIAN VÀ TIỀN BẠC ĐỂ TRAU DỒI CÁCH PHÁT ÂM , KHI NÓI ÔNG VẨN CÓ ACCENT .ĐIỀU NÀY , MỌI NGƯỜI ĐỀU BIẾT . VÌ VẬY , XIN ANH ĐÍNH CHÍNH SỰ SAI LẦM TRÊN ĐÀI RFI ĐỂ CHỨNG TỎ SỰ TÔN TRỌNG THÍNH GIẢ , VÌ ĐÀI RFI ĐƯỢC RẤT NHIỀU THÍNH GIẢ TRONG NGOÀI NƯỚC THEO DỎI MÀ TÔI LÀ MỘT NGƯỜI RẤT ÁI MỘ MẶC DÙ ĐẢ 63 TUỔI . CHÀO ANH ,
SAN JOSE NGÀY 5.1.2011 LÚC 0940 PM .


No comments:

Post a Comment